Workshops & gastlessen

De boeken van Piepie & Sam zijn geschreven door Michael Kroegman en geïllustreerd door Björn de Vries en zijn geschikt voor kinderen van 3-7 jaar. De verhalen vinden plaats in de ideale kinderwereld: een wereld waar pesten niet voorkomt, iedereen goed is voor elkaar en iedereen samen plezier maakt.
In samenwerking met de maker en uitgever van Piepie en Sam biedt Dramacoach gastlessen aan peuters en kleuters en inspiratieworkshops voor o.a. pedagogisch medewerkers en leerkrachten.
 
Gastlessen peuters en groepen 1-2 primair onderwijs
Tijdens een gastles komt een docent drama met de kinderen delen uit het verhaal voorlezen en speelt samen met de kinderen toneel. Soms worden er delen nagespeeld, maar er worden ook drama-opdrachten gedaan a.d.h.v. de thematiek uit het boek. Uiteraard wordt er ook gedanst en gezongen op de muziek van Piepie & Sam
De leerlingen beleven en ervaren op deze manier het verhaal en het thema van het boek, hierdoor beklijft het beter en kan het de basis vormen om op een later moment binnen de groep over de thema’s door te praten. Na afloop van de gastles krijgt de leerkracht of pedagogisch medewerker het boek mee.
 
Inspiratieworkshops voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten primair onderwijs
Voor professionals op o.a. kinderboekenfestivals, trainingsdagen en conferenties worden inspiratieworkshops gegeven. De inspiratieworkshop bestaat uit praktische opdrachten die meteen toepasbaar zijn in de werksituatie van de deelnemers en de achterliggende thematiek wordt behandeld. Na afloop krijgt iedere deelnemer een boek mee om meteen zelf aan de slag te kunnen.
 
Deel 1: Piepie & Sam, Waar is Piepie?
In dit allereerste deel komt Sam spelen op de berg. De berg waar hij vaker komt en al zijn vriendjes ontmoet. Sam heeft afgesproken met Piepie alleen hij kan Piepie nergens vinden. Waar is Piepie?
In de gastles en workshop gaat het over iets vergeten en iets of iemand kwijt zijn en dat dit helemaal niet erg is als dat soms een keer gebeurt.
 
Deel 2: Piepie & Sam en het grote geheim
Sam gaat naar de berg om te spelen maar Elise staat daar te kijken, het vriendinnetje van Sam. Nuu weet zij dat de dieren kunnen praten en eigenlijk mag ze dat niet weten. Nu moet zij een geheim bewaren.
In de gastles en de workshop gaat het over dat iedereen anders is en vriendschap.